Innkalling til ekstaordinært årsmøte

AARSMOETE

Til medlemmene i HK Landsås, 19. april 2016 Harstad

Velkommen til ekstraordinært årsmøte i HK Landsås

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i HK Landsås.

Ekstraordinært årsmøtet avholdes den 24. mai 2016 kl. 1800 i kafeteriaen i Landsåshallen.

Saksliste er sendt ut til alle medlemmene per epost.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst 1 måned, og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Hilsen Styret