Æresmedlemmer

 I 2023 ble karina Fredheim utnevnt som æresmedlem i håndballklubben Landsås.

Karina fredheim bildeKarina har hatt mange forskjellige roller i klubben. Hun har blant annet vært Spiller, trener og dommer

Landsås utnevnte i 2005 nye æresmedlemmer. De to som ble utnevnt av håndballgruppa,
fikk æresmedlemskap for lang og tro tjeneste.

Valget falt på Randi Olsen og Terje Hågensen.
Her er utdrag fra juryens begrunnelse for valget

image2016-02-25-071647

Randi har hatt mange roller i klubben.
Blant annet som spiller, trener, styremedlem og dommer.

image2016-02-25-072019

Terje har på mange måter vært hjernen bak det organisatoriske i klubben.
En administrativ kapasitet.
Han har også vært aktiv i håndballmiljøet som både oppmann og styremedlem.