INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HÅNDBALLKLUBBEN LANDSÅS

Til alle medlemmer i Håndballklubben Landsås!

Styret innkaller herved til årsmøte i Håndballklubben Landsås

Årsmøtet avholdes den 20. mars 2019 kl. 18:00 i Landsåshallens kafeteria, adresse Novkollen 50.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars 2019 til Håndballklubben Landsås, Novkollen 50 9406 Harstad (må være stemplet senest 1. mars 2019) og/eller sendes til: post@landsas.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på nettsiden vår: http://landsaswp01.azurewebsites.net/arsmote-2019/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte – og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Dokumenter: 
Saksliste finner du her: Sakliste for årsmøtet 2019 Håndballklubben Landsås
Idrettslagets årsberetning: Årsberetning Håndballklubben Landsås for 2018
Budsjett for Håndballklubben Landsås 2018: Styrets forslag til budsjett 2019
Valgkomitéens innstilling: Valgkomitéens innstilling, fremlegges på årsmøtet
Regnskap med revisors beretning: Regnskap 2018, fremlegges på årsmøtet

Velkommen til årsmøtet!

Sportslig hilsen
Styret

Publisert 19. februar 2019/JL