arsmote 2022 2

arsmote 2022 2

Årsmøtet i Håndballklubben Landsås avholdes tirsdag 5. april 2022 kl. 18.00 i kafeen i Landsåshallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 22. mars 2022 til Håndballklubben Landsås. Saker sendes til post@landsas.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i Håndballklubben Landsås i minst 1 måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forplikter til Håndballklubben Landsås. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon ta kontakt med Atle Nilsen.

to add your own text