Frist for bestilling er forfalt. Nettbutikk stengt. Ta kontakt med materialforvalter Geir Magnus Ursin Mikalsen hvis dere har spørsmål.