Årsmøte HK Landsås

Til medlemmene i HK Landsås, 17. mars 2016 Harstad

Velkommen til årsmøte i HK Landsås

Styret innkaller herved til årsmøte i HK Landsås.

Årsmøtet avholdes den 11. april 2016 kl 1800 i kafeterian i Landsåshallen.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28. mars 2016 til post@landsas.no eller adresse: HK Landsås, Novkollen 50 9407 Harstad (må være stemplet senest 28. mars).

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Sendes pr e-post.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst 1 måned, og ha betalt medlemskontigenten. Medlemmer under 15 år har har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøtet.

Hilsen Styret