Kallestipendet 2023

Årets kandidat er en glede og stor ære å ha i klubben.

Kandidaten har spilt i mange år for HK Landsås

Årets kandidat er spiller, dommer, trener for yngre lag. Han fremstår som en blid, positiv og engasjert trener for sitt lag. Hans holdning, engasjement og glede gjør at han blir et godt forbilde for yngre spillere som ser opp til han.

Han er bestandig hjelpsom og blid, kommer alltid presis, står på for klubben og er et godt ansikt utad

Vi gratulerer og takker for innstasen så langt og ønsker lykke til videre.

kallestipendet 2023 tildeles Kasper Simonsen

Bildet kallestipendet 2024