Hva er Sportsplan?

Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og laglederen. Laglederen skal, i samarbeid med trenerne, finne hvilke regler og retningslinjer som gjelder ved påmelding av lag, turneringsbestemmelser osv. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for Håndball for alle” i et trygt og utviklende miljø. Den er rett og slett det viktigste redskapet for at «klubben er sjef». I kvalitetsklubbprosjektet vil klubben finne NHFs krav og retningslinjer for utarbeidelse av en god sportsplan:
• Prosess
• Kriterier
• Forklaring og konkretisering
• «Verktøykasse» med hjelpemidler for gjennomføring
Skal sportsplanen virkelig gjøre en forskjell på feltet, må den være godt forankret hos alle i klubben. Derfor er det viktig at den praktiseres i all den daglige aktiviteten, og at den implementeres som en naturlig del i klubbens fora for trenere og ledere.

Her finner du Sportsplanen for Håndballklubben Landsås: Sportsplan HK Landsås 2015 – 2018