Årsmøte 2024

årsmøte 204 logo

Det innkalles til årsmøtet i Håndballklubben Landsås torsdag 21. mars 2024 kl. 18.00 i kafeen i Landsåshallen.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes senest 1. mars 2024 til post(a)landsas.no,
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i Håndballklubben Landsås i minst 1 måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forplikter til Håndballklubben Landsås. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon ta kontakt med Dan Lindrupsen (Dan(a)lindrupsen.com).