Ekstraordinært årsmøte 2024

logo ekstra årsmøte

Håndballklubben Landsås innkaller til ekstraordinært årsmøte. Møte vil finne sted i kafeteria i Landsåshallen Mandag 29 april 2024 klokken 18:00.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i Håndballklubben Landsås i minst 1 måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forplikter til Håndballklubben Landsås. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ekstraordinært årsmøte 2024-04

lovnorm håndballklubben Landsås 250324