Velkommen til årsmøte i HK Landsås

Innkalling til årsmøte i Håndballklubben Landsås

Styret innkaller herved til årsmøte i Håndballklubben Landsås.

Årsmøtet avholdes den 30. mars 2017 kl. 1800 i Landsåshallen i kafeteriaen, adresse Novkollen 50.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars til Novkollen 50, 9406 Harstad (må være stemplet senest 9. mars) og/eller post@landsas.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet ved at det sendes ut e-post til medlemmene, oppmenn/kvinner har ansvaret for at e-post blir distribuert til medlemmene for laget sitt.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret