Innkalling til årsmøte i Håndballklubben Landsås

OPPDATERT – Saksliste med dokumenter
Styret innkaller herved til årsmøte i Håndballklubben Landsås

Årsmøtet avholdes den 22. mars 2018 kl. 18:00 i Landsåshallens kafeteria, adresse Novkollen 50.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest  1.mars til: Håndballklubben Landsås, Novkollen 50 9406 Harstad (må være stemples senest 1. mars) og/eller sendes til: post@landsas.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet ved at det sendes e-post til medlemmene, oppmenn/kvinner har ansvaret for at e-post blir distribuert til medlemmene i laget sitt.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år. Vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslaget lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøtet!

Dokumenter: 
Saksliste finner du her: Sakliste for årsmøtet 2018 Håndballklubben Landsås
Idrettslagets årsberetning: Årsberetning Håndballklubben Landsås for 2017
Budsjett for Håndballklubben Landsås 2018: Styrets forslag til budsjett 2018
Valgkomitéens innstilling: Valgkomitéens innstilling
Regnskap med revisors beretning: Regnskap 2017

Med vennlig hilsen
Styret

Publisert 5. februar 2018/JL, oppdatert 15. mars 2018