Årsmøte for HK Landsås

hkLandsas logo

Det innkalles til årsmøtet i Håndballklubben Landsås torsdag 30. mars 2023 kl. 18.00 i kafeen i Landsåshallen.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 23. mars 2023 til styreleder , Dan Lindrupsen i Håndballklubben Landsås. Saker sendes til dan (a) lindrupsen . com
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i Håndballklubben Landsås i minst 1 måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forplikter til Håndballklubben Landsås. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon ta kontakt med Dan Lindrupsen.