Ny støtteordning til fritidsaktiviteter for barn og unge.

fritidskassen

Fritidskassen er klar

Ny støtteordning til fritidsaktiviteter for barn og unge.

Skrevet av Maren Aurebekk
Publisert  , Oppdatert 05. september 2022

Nå kan lag, foreninger og andre som følger opp barn og unge med behov for støtte til fritidsaktiviteter, søke om midler gjennom  fritidskassen! 

Fritidskassen kan gi støtte til deltakeravgift i faste, organiserte fritidsaktiviteter. I tillegg støttes kostnader til utstyr, deltakerutgifter ved cup, leir, reise/transport, måltider og annet som er nødvendig for å delta på en fast, organisert fritidsaktivitet.

Hva støttes:

Fritidsaktiviteter for barn og unge i Harstad kommune mellom 6 og 19 år, med et reelt behov for støtte på grunn av vanskelig økonomi. Det stilles ikke krav til dokumentasjon av dette. Det kan søkes om alle typer organiserte fritidsaktiviteter som foregår regelmessig over en lengre periode.

Hvem kan søke:

En kontaktperson søker på vegne av barnet/ungdommen det gjelder.

Kontaktpersonen kan enten være

1. en ansatt i det offentlige som følger opp barnet/ungdommen/familien for eksempel gjennom Nav, barnevern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, integreringsenheten, kulturskole, skoleverket, familievernkontor.

eller

2. være tilknyttet frivillig lag/forening, Røde Kors /annen ideell organisasjon.

Kontaktpersonen blir bindeleddet mellom fritidskassa, familien/barna og aktivitetstilbyder, og forplikter seg til å følge opp barnet/ungdommen som det søkes på vegne av. Privatpersoner kan ikke søke selv.

Hvordan søke:

Kontaktpersonen benytter elektronisk søknadsskjema.

Behandling av søknaden

Innkomne søknader behandles fortløpende. Støttens varighet avhenger av barnas ønsker og av aktivitetens kostnadsnivå, da støtteordningen dekker utgifter for maksimalt kr 5 000 per barn per år. Støtte til innkjøp av utstyr må ses i sammenheng med utlånsordninger som finnes i kommunen. Støtten utbetales til organisasjonen som tilbyr aktiviteten.