Trygg på trening

RK kurs 3

Noen av HK Landsås sine trenere og styremedlemmer, har vært på kurset «Trygg på trening» med Redd Barna.

Vi takker for innspillene som kursleder Hannah Halvorsen gav oss på dette kurset. Vi syns det var flott at så mange tok seg til å snakke om dette viktige temaet.