Økonomisk støtte til LISENS

Region

I år som de siste to årene kan enkeltspillere søke NHF om økonomisk støtte til dekning av lisensen.

 

Søknadsfristen er 1. oktober 2022 – https://www.handball.no/nyheter/2022/08/okonomisk-stotte-til-lisens-viderefores/

 

Alle lisensberettigede spillere som opplever økonomien som en barriere mot å drive håndball,

kan søke om støtte via en egen søknadsportal.

 

Vi viser også til generell info. vedr. lisens – https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/

« Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.

Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens.

Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1. og 2. divisjon (også kalt nivå 1-3), NM Senior, NM Junior, NM Beachhåndball, LERØYserien 18 og Bringserien 16

(det betales ikke lisens for ledere til de to sistnevnte før laget er kvalifisert)… «

 

Lykke til med sesongen.

 

Med vennlig hilsen
Rune Nervik

Administrasjonskonsulent